Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie

- czyż nie taka jest kobieta?
— W. Szymborska
Reposted fromashdsa ashdsa viaucieknijmi ucieknijmi
lubiemisiowezelki
Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
Reposted fromnikooos nikooos viadreamerlive dreamerlive
lubiemisiowezelki
nie mam się w co ubrać ♥
Reposted fromnivea nivea

October 01 2014

lubiemisiowezelki

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viawhiteicetea whiteicetea
lubiemisiowezelki
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
0520 d631
Reposted fromgoniewicz goniewicz viazakazane zakazane

August 22 2014

lubiemisiowezelki
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted fromrefuge refuge viaucieknijmi ucieknijmi
lubiemisiowezelki
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— C.J. Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajurysz jurysz

August 20 2014

lubiemisiowezelki
1368 0d42 500
był szał :P
Reposted fromdranger dranger vianivea nivea
lubiemisiowezelki
7331 fba5
Reposted frommalygarnek malygarnek vianivea nivea
lubiemisiowezelki
Odczuwam przeogromną potrzebę poznania kogoś, kto wywróci moje życie do góry nogami.
Reposted fromcalifornia-love california-love vianivea nivea

May 01 2014

lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
4337 6fde 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viafakefriends fakefriends
lubiemisiowezelki
"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King
lubiemisiowezelki
1365 7fa5
Reposted fromtiutiux tiutiux viaromantycznosc romantycznosc

March 11 2014

7793 e62b 500
Reposted fromdereizm dereizm viaruinyourday ruinyourday
lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
Lgnę do ludzi, ale im nie otwieram.
— Miron Białoszewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl