Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

lubiemisiowezelki

February 16 2017

lubiemisiowezelki
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaciasteczkowa ciasteczkowa
Sponsored post
feedback2020-admin
lubiemisiowezelki
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
lubiemisiowezelki
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaaynis aynis

February 15 2017

lubiemisiowezelki
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
lubiemisiowezelki
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer vianosowska nosowska
lubiemisiowezelki

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaaynis aynis
lubiemisiowezelki
1516 9279
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaaynis aynis
lubiemisiowezelki
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaaynis aynis

October 19 2014

lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
lubiemisiowezelki
Reposted fromashdsa ashdsa viaucieknijmi ucieknijmi
lubiemisiowezelki
Reposted fromnikooos nikooos viadreamerlive dreamerlive
lubiemisiowezelki
Reposted fromnivea nivea

October 01 2014

lubiemisiowezelki
Reposted fromextract extract viawhiteicetea whiteicetea
lubiemisiowezelki
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane
0520 d631
Reposted fromgoniewicz goniewicz viazakazane zakazane

August 22 2014

lubiemisiowezelki
Reposted frompassionative passionative viaucieknijmi ucieknijmi
lubiemisiowezelki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek

August 20 2014

lubiemisiowezelki
1368 0d42 500
Reposted fromdranger dranger vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...